NEWS-FLASH 2021-02-20

in

LAUPAT INDUSTRIES BV trekt met haar kandidatuur op de “NextGen”-site in de HAVEN van ANTWERPEN vanzelfsprekend volop de kaart van de “circulaire economie”.

LAUPAT INDUSTRIES BV is zich bewust van de noodzaak tot het omvormen van onze maatschappij tot een
duurzame CO2 neutrale maatschappij. Jeremy Rifkin, een Amerikaans econoom, leert ons dit te
zien als investering in de infrastructuur van een nieuwe maatschappij, de derde industriële revolutie.

Een noodzakelijke omschakeling die ons brengt naar een maatschappij met welvaart door correct gebruik van natuurlijke bronnen zonder het ecosysteem uit balans te brengen. In samenwerking met ARCADE neemt LAUPAT INDUSTRIES BV de visie van duurzaamheid in zijn integraliteit mee in het ontwerpproces.

Voor dit project zal LAUPAT INDUSTRIES BV “BREEAM” gebruiken als kwaliteitsgarantie voor het realiseren van een duurzaam gebouw in zijn globaliteit. Er wordt gestreefd naar het realiseren van het eerste industriële “BREEAM Excellent”- gebouw in de HAVEN van ANTWERPEN. LAUPAT INDUSTRIES BV zit duurzaamheid breder dan
CO2-neutraliteit. Duurzaamheid is een complex proces dat zowel de aanlevering en productie van materialen, transport en verwerkingswijze als beheer van het geheel omvat.

LAUPAT INDUSTRIES BV focust in dit project op een duurzaam materiaalgebruik, optimaal ruimtegebruik, flexibiliteit van het gebouw en een doordacht energieverbruik.