NEWS-FLASH 2021-06-07

in

DE TOEKOMST VAN DE AARDE LIGT BIJ ONS, LAUPAT INDUSTRIES INVESTEERT ERIN!

De enige grotere bedreiging voor de planeet dan milieurisico’s zijn massavernietingswapens, aldus het WORLD ECONOMIC FORUM. Een gecoördineerde inspanning tussen de publieke en de private sector zal van cruciaal belang zijn voor het oplossen van de uitdagingen die voor ons liggen. Voor beleggers biedt de transitie naar een duurzamere toekomst, kansen. Investeringen die gericht zijn op energie, landgebruik, water, gezondheid en stedelijke gemeenschappen kunnen financieel, ecologisch en sociaal rendement opleveren.

Winst in de wereldwijde levensstandaard heeft een prijskaartje gekregen, zowel in termen van ongelijke verdeling als in termen van milieu-impact. Natuurrampen veroorzaakten volgens Aon1* wereldwijd in 2020 een economisch verlies van 286 miljard $. Klimaatverandering is van invloed op onze gezondheid, verdringt hele gemeenschappen en vormt een risico voor de activiteiten en toeleveringsketens van onze economieën. Luchtvervuiling is bijvoorbeeld de vierde meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd; en enkele van ’s werelds grootste steden – van Venetië tot Rotterdam, van Houston tot New York, van Tokio tot Jakarta – zinken, terwijl andere, zoals Kaapstad, te kampen hebben met droogte. Water lijkt overvloedig, maar slechts minder dan één procent ervan is toegankelijk zoet water, hard nodig voor ons leven en onze economische activiteit.

Om een duurzame toekomst op te bouwen, moeten consumenten, bedrijven en overheden hun leven, bedrijfsmodellen en beleid opnieuw vormgeven. Om de wereldwijde temperatuurstijgingen tot minder dan 2 graden Celsius te houden – het doel dat is vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs – moeten wereldwijde landgebruikers hun uitstoot met twee-derde verminderen.

Het goede nieuws is dat we de mogelijkheid hebben om het tij te keren, dankzij het toepassen van nieuwe technologieën.

Zo is de technologie van LAUPAT INDUSTRIES voor 100% een GROENE TECHNOLOGIE, door afval autobanden – op een CO2 vrije en energie neutrale wijze – om te zetten naar nieuwe ruwe materialen (grondstoffen), zonder afval en met een materiaalvalorisatie van > 95%. En deze investering doen we graag, wereldwijd en met een aanvang in de HAVEN VAN ANTWERPEN.

1* Aon Impact Forecasting, “Weer-, klimaat- en catastrofe-inzicht: jaarverslag 2020”.

https://www.aon.com/global-weather-catatstrophe-natural-disaster-costs-climatechange-2020-annual-report/index.html