NEWS-FLASH 2022-03-28

in

Laupat Industries zet in op multimodaliteit

LAUPAT zal voor haar site in de Haven van Antwerpen maximaal inzetten op MULTIMODALITEIT teneinde de goederenstromen op een ecologisch relevante wijze te organiseren.

Deze visie op MULTIMODALITEIT uit zich door een maximaal gebruik van de waterweg en het spoor ipv meer dan 25.000 vrachtwagenbewegingen over de Ring van Antwerpen en binnen het havengebied.

Ook binnen het logistieke luik zal LAUPAT de CO2 emissie sterk reduceren!

TOTALE REDUCTIE VAN CO2 uitstoot > 1.675 ton per jaar.

Voor LAUPAT is de toegang tot de waterweg en het spoor dan ook van groot belang teneinde haar ecologische doelstellingen te bereiken.